Dane ogólne

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Prostyl" Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Brzezińskiej 8A prowadzi działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego nieprzerwanie od roku 1989.

Firma nasza została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorstw
Nr KRS 0000192890.
Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000,00 zł.

Firmę reprezentuje:
mgr inż. arch. Agnieszka Oślizło - prezes