Przedmiot działania

Przedsiębiorstwo wykonuje usługi w zakresie projektowania:

  • architektura i konstrukcja
  • wentylacja, klimatyzacja, chłodnictwo
  • wymiennikownie, kotłownie
  • instalacje wod.-kan., c.o.
  • instalacje gazowe
  • uzbrojenie terenu (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze)
  • ukształtowanie terenu
  • kosztorysowanie

P.P.U. PROSTYL Sp. z o.o. jest pracownią projektową z wieloletnim doświadczeniem w wykonywaniu projektów wielobranżowych i nadzorowaniu inwestycji. Mamy za sobą wiele terminowo i fachowo zrealizowanych obiektów, wśród których znajdują się m.in. : sale gimnastyczne, rozbudowy i adaptacje szkół, dom kultury, przychodnie, hale magazynowe, domy jednorodzinne, remonty basenów, fontanny, zagospodarowania terenów (boiska, parkingi, rynek, place, skwerki z elementami małej architektury) wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną taką jak : sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze, energetyczne itp.

Jesteśmy lauretami Nagrody Internautów w konkursie " Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2006", organizowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego za realizację "Modernizacja centrum i Domu Sportu w Radlinie".